Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem kupujledy.pl prowadzony jest przez firmę FOR LIGHT S.C. wpisaną do CEIDG dnia 2011-11-01, nr NIP 6263006902, Regon 242790693, z siedzibą pod adresem
ul Kędzierzyńska 17/5 41-902 Bytom.


§1 Kupujący składa zamówienia za pośrednictwem strony internetowej kupujledy.pl

§2 Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią przedmiotowego Regulaminu.

§3 Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią przedmiotowego Regulaminu i akceptację jego treści.
Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku naruszenia zasad przedmiotowego Regulaminu.

§4 Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz koszt gospodarowania odpadami (KGO).

§5 Do każdej przesyłki dołączona jest faktura VAT lub paragon oraz dokument WZ.

§6 Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Skutkiem niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków jest brak możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

§7 Z uwagi na niedostępność zamówionego towaru u Sprzedającego czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Pracownik Sprzedającego w terminie 24h od złożenia zamówienia poinformuje Kupującego o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia. W tym przypadku zamówienie na pisemny wniosek Kupującego (wysłany za pomocą poczty elektronicznej) może zostać anulowane. Kupujący i Sprzedający mogą również za pomocą wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną uzgodnić, że w związku z zaistniałą sytuacją przedmiotem zamówienia zamiast towaru chwilowo niedostępnego będzie inny towar zastępczy.

§8 Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu. Po zalogowaniu na konto założone na stronie internetowej Sklepu, Kupujący ma możliwość sprawdzenia na jakim etapie realizacji jest jego zamówienie.

§9 Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia po stwierdzeniu, że formularz zamówienia został wypełniony prawidłowo tj. w sposób umożliwiający realizację zamówienia.

§10 Klient zobowiązany jest do zapłaty za produkty zamówione w forlight.com.pl, w tym za koszty dostawy.

§11 Możliwe są następujące formy płatności:
Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu.
Przelewem - Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym w
ING BANK ŚLĄSKI II O/BYTOM

zamówienie jest przekazywane do realizacji.

§12 Zamówione towary dostarczamy na terenie całego kraju za pośrednictwem firm kurierskich GLS i DPD.
Towar dostarczamy bezpłatnie przy zamówieniach powyżej 400,00 zł brutto.
Przy zamówieniach poniżej 400,00 zł koszty wysyłki ponosi zamawiający.
Koszt wysyłki 13,50 zł netto/ 16,60 zł brutto
Koszt wysyłki pobraniowej 18,50 zł netto/ 22,76 zł brutto

Koszty wysyłki realizowane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą każdorazowo negocjowane z podmiotem zainteresowanym.

§13 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedającemu przedmiotu zamówienia w stanie niezmienionym na własny koszt. Zwrot przedmiotu zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni.

§14 Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy Regulamin obowiązujący w Sklepie (dostępny na stronie internetowej www.kupujledy.pl).

§15 Potwierdzenie zamówienia dostarczane jest Kupującemu w formie treści cyfrowych na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w złożonym zamówieniu.
Potwierdzenie zamówienia dostarczone w formie treści cyfrowych służy wyłącznie przekazaniu Kupującemu informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

§16 Przedmiotem transakcji są systemy sterowania oświetleniem, źródła światła oraz inne elementy instalacji oświetleniowych. Wszystkie oferowane przez nas produkty mają gwarancję producenta. Prezentowane w sklepie towary są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz są bezpieczne dla użytkownika co potwierdza znak CE.

§17 Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe.

§18 W celu świadczenia usługi „Newsletter ” kupujledy.pl
pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.

§19 Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

§20 Administratorem danych jest For Light spółka cywilna, z siedzibą w Bytomiu, przy ul Kędzierzyńskiej 17/5.

§21 Dane osobowe zbierane są przez kupujledy.pl wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter ” oraz realizacji zamówień składanych drogą elektroniczną.

§22 Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter” lub realizacja zamówień złożonych drogą elektroniczną.

Wymagania techniczne sklepu internetowego forlight.com.pl
Oprogramowanie sklepu jest kompatybilne z następującymi przeglądarkami internetowymi
Google Chrome 50.0.2661.94 lub nowsza
Opera 37.0.2178.32 lub nowsza
Firefox 46.0.1 lub nowsza
Safari 5.1.7 lub nowsza
Internet Explorer 11 lub nowsza
Posługiwanie się jedną z wyżej wymienionych przeglądarek skutkuje płynnym i bezproblemowym korzystaniem ze sklepu internetowego forlight.com.pl

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

FORMULARZ ZWROTU

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko*
Firma
Adres e-mail*
Telefon
Temat wiadomości*
Treść wiadomości*
0,00 PLN ( 0szt. )